Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
 ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ  ค้นหาข่าว :
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่าน 183) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อ่าน 215) 
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 253) 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (อ่าน 253) 
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 289) 
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 388) 
ตารางสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 275) 
ตารางเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (อ่าน 283) 
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 276) 
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 278) 
ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 279) 
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 225) 
ตารางเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 271) 
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์