Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 17-18 สิงหาคม 2564
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  05-08-2564

 

 

กิจกรรมการแข่งแข่งขัน :

 การแข่งขันการแข่งขัน ROV แบบออนไลน์-Online-Competition
       - ข้อกำหนดการแข่งขันการแข่งขัน ROV แบบออนไลน์-Online-Competition  ดาวน์โหลด

 

 การแข่งขันการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       - ข้อกำหนดการแข่งขันการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด

 

 การแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - ข้อกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

 

 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_เครื่องบินกระดาษ
        - ข้อกำหนดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_เครื่องบินกระดาษ ดาวน์โหลด

 

 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_จรวดขวดน้ำ
        - ข้อกำหนดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_จรวดขวดน้ำ ดาวน์โหลด                        

 

 การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_รูบิค
        - ข้อกำหนดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_รูบิค ดาวน์โหลด

 

 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

        - ข้อกำหนดการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

 การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        - ข้อกำหนดการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

 


 การประกวดเรียงความด้านวิทยาศาสตร์
        - ข้อกำหนดการประกวดเรียงความด้านวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

 

----ดาวน์โหลดใบสมัคร     -----------------------------------
 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2 
  ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา ฉายเสมแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์“ 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี โครงการพิเศษ “ช้างเผือกดงโต่งโต้น ประจำปี พ.ศ. 2564”รอบที่ ๑ 
     ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 17-18 สิงหาคม 2564
     

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
     

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (โครงการพิเศษช้างเผือกดงโต่งโต้น) รอบที่ 2
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์